INCOMING
(812) 240-47-05
Многоканальный телефон
ул. Марата, д.9
Санкт-Петербург
72,88$ 65,63
Meteors Travel
$ / €
07.12.2019,08.12.2019,09.12.2019,10.12.2019,11.12.2019,12.12.2019,13.12.2019,14.12.2019,15.12.2019,16.12.2019,17.12.2019,18.12.2019,19.12.2019,20.12.2019,21.12.2019,22.12.2019,23.12.2019,24.12.2019,25.12.2019,26.12.2019,27.12.2019,28.12.2019,29.12.2019,30.12.2019,31.12.2019,01.01.2020,02.01.2020,03.01.2020,04.01.2020,05.01.2020,06.01.2020,07.01.2020,08.01.2020,09.01.2020,10.01.2020,11.01.2020,12.01.2020,13.01.2020,14.01.2020,15.01.2020,16.01.2020,17.01.2020,18.01.2020,19.01.2020,20.01.2020,21.01.2020,22.01.2020,23.01.2020,24.01.2020,25.01.2020,26.01.2020,27.01.2020,28.01.2020,29.01.2020,30.01.2020,31.01.2020,01.02.2020,02.02.2020,03.02.2020,04.02.2020,05.02.2020,06.02.2020,07.02.2020,08.02.2020,09.02.2020,10.02.2020,11.02.2020,12.02.2020,13.02.2020,14.02.2020,15.02.2020,16.02.2020,17.02.2020,18.02.2020,19.02.2020,20.02.2020,21.02.2020,22.02.2020,23.02.2020,24.02.2020,25.02.2020,26.02.2020,27.02.2020,28.02.2020,29.02.2020,01.03.2020,02.03.2020,03.03.2020,04.03.2020,05.03.2020,06.03.2020,07.03.2020,08.03.2020,09.03.2020,10.03.2020,11.03.2020,12.03.2020,13.03.2020,14.03.2020,15.03.2020,16.03.2020,17.03.2020,18.03.2020,19.03.2020,20.03.2020,21.03.2020,22.03.2020,23.03.2020,24.03.2020,25.03.2020,26.03.2020,27.03.2020,28.03.2020,29.03.2020,30.03.2020,31.03.2020,01.04.2020,02.04.2020,03.04.2020,04.04.2020,05.04.2020,06.04.2020,07.04.2020,08.04.2020,09.04.2020,10.04.2020,11.04.2020,12.04.2020,13.04.2020,14.04.2020,15.04.2020,16.04.2020,17.04.2020,18.04.2020,19.04.2020,20.04.2020,21.04.2020,22.04.2020,23.04.2020,24.04.2020,25.04.2020,26.04.2020,27.04.2020,28.04.2020,29.04.2020,30.04.2020,01.05.2020,02.05.2020,03.05.2020,04.05.2020,05.05.2020,06.05.2020,07.05.2020,08.05.2020,09.05.2020,10.05.2020,11.05.2020,12.05.2020,13.05.2020,14.05.2020,15.05.2020,16.05.2020,17.05.2020,18.05.2020,19.05.2020,20.05.2020,21.05.2020,22.05.2020,23.05.2020,24.05.2020,25.05.2020,26.05.2020,27.05.2020,28.05.2020,29.05.2020,30.05.2020,31.05.2020,01.06.2020,02.06.2020,03.06.2020,04.06.2020,05.06.2020,06.06.2020,07.06.2020,08.06.2020,09.06.2020,10.06.2020,11.06.2020,12.06.2020,13.06.2020,14.06.2020,15.06.2020,16.06.2020,17.06.2020,18.06.2020,19.06.2020,20.06.2020,21.06.2020,22.06.2020,23.06.2020,24.06.2020,25.06.2020,26.06.2020,27.06.2020,28.06.2020,29.06.2020,30.06.2020,01.07.2020,02.07.2020,03.07.2020,04.07.2020,05.07.2020,06.07.2020,07.07.2020,08.07.2020,09.07.2020,10.07.2020,11.07.2020,12.07.2020,13.07.2020,14.07.2020,15.07.2020,16.07.2020,17.07.2020,18.07.2020,19.07.2020,20.07.2020,21.07.2020,22.07.2020,23.07.2020,24.07.2020,25.07.2020,26.07.2020,27.07.2020,28.07.2020,29.07.2020,30.07.2020,31.07.2020,01.08.2020,02.08.2020,03.08.2020,04.08.2020,05.08.2020,06.08.2020,07.08.2020,08.08.2020,09.08.2020,10.08.2020,11.08.2020,12.08.2020,13.08.2020,14.08.2020,15.08.2020,16.08.2020,17.08.2020,18.08.2020,19.08.2020,20.08.2020,21.08.2020,22.08.2020,23.08.2020,24.08.2020,25.08.2020,26.08.2020,27.08.2020,28.08.2020,29.08.2020,30.08.2020,31.08.2020,01.09.2020,02.09.2020,03.09.2020,04.09.2020,05.09.2020,06.09.2020,07.09.2020,08.09.2020,09.09.2020,10.09.2020,11.09.2020,12.09.2020,13.09.2020,14.09.2020,15.09.2020,16.09.2020,17.09.2020,18.09.2020,19.09.2020,20.09.2020,21.09.2020,22.09.2020,23.09.2020,24.09.2020,25.09.2020,26.09.2020,27.09.2020,28.09.2020,29.09.2020,30.09.2020,01.10.2020,02.10.2020,03.10.2020,04.10.2020,05.10.2020,06.10.2020,07.10.2020,08.10.2020,09.10.2020,10.10.2020,11.10.2020,12.10.2020,13.10.2020,14.10.2020,15.10.2020,16.10.2020,17.10.2020,18.10.2020,19.10.2020,20.10.2020,21.10.2020,22.10.2020,23.10.2020,24.10.2020,25.10.2020,26.10.2020,27.10.2020,28.10.2020,29.10.2020,30.10.2020,08.11.2020,09.11.2020,11.11.2020,13.11.2020,15.11.2020,16.11.2020,18.11.2020,20.11.2020,22.11.2020,23.11.2020
07.12.2019,08.12.2019,09.12.2019,10.12.2019,11.12.2019,12.12.2019,13.12.2019,14.12.2019,15.12.2019,16.12.2019,17.12.2019,18.12.2019,19.12.2019,20.12.2019,21.12.2019,22.12.2019,23.12.2019,24.12.2019,25.12.2019,26.12.2019,27.12.2019,28.12.2019,29.12.2019,30.12.2019,31.12.2019,01.01.2020,02.01.2020,03.01.2020,04.01.2020,05.01.2020,06.01.2020,07.01.2020,08.01.2020,09.01.2020,10.01.2020,11.01.2020,12.01.2020,13.01.2020,14.01.2020,15.01.2020,16.01.2020,17.01.2020,18.01.2020,19.01.2020,20.01.2020,21.01.2020,22.01.2020,23.01.2020,24.01.2020,25.01.2020,26.01.2020,27.01.2020,28.01.2020,29.01.2020,30.01.2020,31.01.2020,01.02.2020,02.02.2020,03.02.2020,04.02.2020,05.02.2020,06.02.2020,07.02.2020,08.02.2020,09.02.2020,10.02.2020,11.02.2020,12.02.2020,13.02.2020,14.02.2020,15.02.2020,16.02.2020,17.02.2020,18.02.2020,19.02.2020,20.02.2020,21.02.2020,22.02.2020,23.02.2020,24.02.2020,25.02.2020,26.02.2020,27.02.2020,28.02.2020,29.02.2020,01.03.2020,02.03.2020,03.03.2020,04.03.2020,05.03.2020,06.03.2020,07.03.2020,08.03.2020,09.03.2020,10.03.2020,11.03.2020,12.03.2020,13.03.2020,14.03.2020,15.03.2020,16.03.2020,17.03.2020,18.03.2020,19.03.2020,20.03.2020,21.03.2020,22.03.2020,23.03.2020,24.03.2020,25.03.2020,26.03.2020,27.03.2020,28.03.2020,29.03.2020,30.03.2020,31.03.2020,01.04.2020,02.04.2020,03.04.2020,04.04.2020,05.04.2020,06.04.2020,07.04.2020,08.04.2020,09.04.2020,10.04.2020,11.04.2020,12.04.2020,13.04.2020,14.04.2020,15.04.2020,16.04.2020,17.04.2020,18.04.2020,19.04.2020,20.04.2020,21.04.2020,22.04.2020,23.04.2020,24.04.2020,25.04.2020,26.04.2020,27.04.2020,28.04.2020,29.04.2020,30.04.2020,01.05.2020,02.05.2020,03.05.2020,04.05.2020,05.05.2020,06.05.2020,07.05.2020,08.05.2020,09.05.2020,10.05.2020,11.05.2020,12.05.2020,13.05.2020,14.05.2020,15.05.2020,16.05.2020,17.05.2020,18.05.2020,19.05.2020,20.05.2020,21.05.2020,22.05.2020,23.05.2020,24.05.2020,25.05.2020,26.05.2020,27.05.2020,28.05.2020,29.05.2020,30.05.2020,31.05.2020,01.06.2020,02.06.2020,03.06.2020,04.06.2020,05.06.2020,06.06.2020,07.06.2020,08.06.2020,09.06.2020,10.06.2020,11.06.2020,12.06.2020,13.06.2020,14.06.2020,15.06.2020,16.06.2020,17.06.2020,18.06.2020,19.06.2020,20.06.2020,21.06.2020,22.06.2020,23.06.2020,24.06.2020,25.06.2020,26.06.2020,27.06.2020,28.06.2020,29.06.2020,30.06.2020,01.07.2020,02.07.2020,03.07.2020,04.07.2020,05.07.2020,06.07.2020,07.07.2020,08.07.2020,09.07.2020,10.07.2020,11.07.2020,12.07.2020,13.07.2020,14.07.2020,15.07.2020,16.07.2020,17.07.2020,18.07.2020,19.07.2020,20.07.2020,21.07.2020,22.07.2020,23.07.2020,24.07.2020,25.07.2020,26.07.2020,27.07.2020,28.07.2020,29.07.2020,30.07.2020,31.07.2020,01.08.2020,02.08.2020,03.08.2020,04.08.2020,05.08.2020,06.08.2020,07.08.2020,08.08.2020,09.08.2020,10.08.2020,11.08.2020,12.08.2020,13.08.2020,14.08.2020,15.08.2020,16.08.2020,17.08.2020,18.08.2020,19.08.2020,20.08.2020,21.08.2020,22.08.2020,23.08.2020,24.08.2020,25.08.2020,26.08.2020,27.08.2020,28.08.2020,29.08.2020,30.08.2020,31.08.2020,01.09.2020,02.09.2020,03.09.2020,04.09.2020,05.09.2020,06.09.2020,07.09.2020,08.09.2020,09.09.2020,10.09.2020,11.09.2020,12.09.2020,13.09.2020,14.09.2020,15.09.2020,16.09.2020,17.09.2020,18.09.2020,19.09.2020,20.09.2020,21.09.2020,22.09.2020,23.09.2020,24.09.2020,25.09.2020,26.09.2020,27.09.2020,28.09.2020,29.09.2020,30.09.2020,01.10.2020,02.10.2020,03.10.2020,04.10.2020,05.10.2020,06.10.2020,07.10.2020,08.10.2020,09.10.2020,10.10.2020,11.10.2020,12.10.2020,13.10.2020,14.10.2020,15.10.2020,16.10.2020,17.10.2020,18.10.2020,19.10.2020,20.10.2020,21.10.2020,22.10.2020,23.10.2020,24.10.2020,25.10.2020,26.10.2020,27.10.2020,28.10.2020,29.10.2020,30.10.2020,08.11.2020,09.11.2020,11.11.2020,13.11.2020,15.11.2020,16.11.2020,18.11.2020,20.11.2020,22.11.2020,23.11.2020
Город вылета
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Санкт-Петербург
Туры с перелётом
Туры без перелёта
Туры с перелётом
Страна прибытия
----
Азербайджан
Аргентина
Армения
Бахрейн
Бразилия
Вьетнам
Гонконг
Греция
Грузия
Доминикана
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Испания
Италия
Камбоджа
Катар
Кения
Китай
Куба
Ливан
Маврикий
Мадагаскар
Малайзия
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мексика
Мьянма (Бирма)
Непал
ОАЭ
Оман
Португалия
Россия
Румыния
Сейшелы
Сингапур
Таиланд
Танзания
Турция
Филиппины
Французская Полинезия
Чехия
Чили
Шри-Ланка
ЮАР
Южная Корея
Япония
Турция
Дата вылета
c
по
Кол-во ночей
от
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5
до
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
Курорт:
Любой
Авсаллар
Адана
Аджису
Айвалык
Аланья
Анкара
Анталья
Афьонкарахисар
Белек
Бельдиби
Богазкент
Бодрум
Болу - Карталкая
Бурса
Геджек
Гёйнюк
Даламан
Дальян
Дидим
Измир
Илерибаши
Инжекум
Искелемевкии
Испарта
Кадрие
Кайсери
Калкан
Каппадокия
Каргыджак
Картепе
Каш
Кемер
Кестель
Кизилагач
Кизилот
Кириш
Конаклы
Конья
Коньяалты
Кумкой
Кунду
Кушадасы
Лара
Манавгат
Мармарис
Махмутлар
Мерсин
Обагель
Окурджалар
Олюдениз
Памуккале
Саригерме
Сарикамыш
Сиде
Соргун
Стамбул
Ташлыбурун
Текирова
Титрейенгёль
Трабзон
Тюрклер
Улудаг
Ургуп
Учкумтепеси
Фетхие
Финике
Чамьюва
Чанаккале
Чешме
Чолаклы
Эвренсеки
Экскурсионная программа Турция
Эрджиес
Эрзурум
Ялова
Поиск по названию отеля:
Питание:
Любое
AI Все включено
BB Только завтрак
FB Полный пансион
FB+ Полный пансион +
HB Завтрак и ужин
HB+ Завтрак и ужин +
RO Без питания
SC
UAI Ультра все включено
Любое
Цена:
от
до
 
RUB
USD
EUR
RUB
Звездность отеля:
Без звездности
Взрослые:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Дети:
0
1
2
3
4
5
0
Найти тур
Перелёт включен
Есть билеты
Есть места
Наша подборка туров
 • Наша подборка
  21.12.2019
  9 дней
  9 ночей
  Турция
  Обагель
  из г. Санкт-Петербург
  Цена от:
  24 640 р.
  27 104 р.
  за номер в отеле
  Grand Bayar Beach Hotel 4*
 • Наша подборка
  25.12.2019
  8 дней
  8 ночей
  Турция
  Конаклы
  из г. Санкт-Петербург
  Цена от:
  40 450 р.
  44 495 р.
  за номер в отеле
  Beach Club Doganay 5*
 • Наша подборка
  18.12.2019
  9 дней
  9 ночей
  Турция
  Стамбул
  из г. Санкт-Петербург
  Цена от:
  67 016 р.
  73 718 р.
  за номер в отеле
  Matiat Hotel 4*

Программы туров: Турция

Все программы туров
Гарантированные группы
КАППАДОКИЯ и СТАМБУЛ на майские праздники
Турция
КАППАДОКИЯ и СТАМБУЛ на майские праздники
04 мая - 11 мая 2020
Авторский тур
8 дней/ 7 ночей
Цена от 0 €
КАППАДОКИЯ и СТАМБУЛ на майские праздники
О компании

Метеорс Трэвел на рынке туруслуг с 1999 года. На сегодняшний день Метеорс Трэвел многопрофильный туроператор, один из лидеров туристической отрасли

Услуги

Корпоративное обслуживание
Туры, бронирование отелей, Авиа и ЖД билетов, Помощь в оформлении виз и загранпаспортов, оформление страховок и подарочных сертификатов.

Туры и экскурсии в Каппадокии

Индивидуальные и групповые туры с Русским гидом в Каппадокию

Авторские туры » Каппадокия с перелетом, питанием и экскурсиями. Стоимость тура на одного чел. при 1-местном размещении, акционная и актуальна на момент публикации! В стоимость входит: авиаперелет.

Тур начинается с посещения «долины голубей»(панорама ) – самого живописного уголка Каппадокии, протяженностью более 4 тыс. кв. метров. Поездка в подземный город Деринкую ( глубокий колодец) – крупнейший подземный город Каппадокии, с пещерными лабиринтами комнат, тоннелей по которым можно гулять вечно. Поездка к кратерному «озеру Нар» (в переводе с турецкого – Гранат)- в 22 км от города Деринкую.

БЛИЖАЙШИЙ ТУР 21.12.2019 Турция, Обагель